Venteliste

Du kan sette barnet på venteliste fra den høsten når barnet begynner på 5-trinn.